kari ch

Registrovana pre 6 godine  |  Živi u Norway

Fashion Guru (1.225.069 bodova)
trendMe pozicija: 6 
Level: 75

237

1

1

2
Kombinacije
9.166
Set views
2.446.694
Set likes
175.222
Set comments
39.435
Profile views
85.067
Kombinacije Artikli Moj izgled Kolekcije Grafika Community
Aktivnost Prijatelji Povijest bodovanja
progres do sledeće pozicije 53.81%
progres do sledećeg levela 11.62%

Dobili ste 95 bodova  (19 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.884 bodova došli ste na 1.224.979 bodova.    pre 29 minuta
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.939 bodova došli ste na 1.224.959 bodova.    pre 2 sati
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.949 bodova došli ste na 1.224.954 bodova.    pre 2 sati
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.224.942 bodova došli ste na 1.224.946 bodova.    pre 2 sati
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.940 bodova došli ste na 1.224.945 bodova.    pre 4 sati
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.224.933 bodova došli ste na 1.224.937 bodova.    pre 5 sati
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.931 bodova došli ste na 1.224.936 bodova.    pre 6 sati
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.876 bodova došli ste na 1.224.906 bodova.    pre 7 sati
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.816 bodova došli ste na 1.224.861 bodova.    pre 8 sati
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.851 bodova došli ste na 1.224.856 bodova.    pre 9 sati
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.846 bodova došli ste na 1.224.851 bodova.    pre 10 sati
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.791 bodova došli ste na 1.224.821 bodova.    pre 11 sati
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.731 bodova došli ste na 1.224.776 bodova.    pre 12 sati
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.224.741 bodova došli ste na 1.224.771 bodova.    pre 13 sati
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.726 bodova došli ste na 1.224.736 bodova.    pre 13 sati
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.666 bodova došli ste na 1.224.701 bodova.    pre 15 sati
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.651 bodova došli ste na 1.224.676 bodova.    pre 15 sati
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.566 bodova došli ste na 1.224.621 bodova.    pre 16 sati
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.224.586 bodova došli ste na 1.224.616 bodova.    pre 17 sati
Dobili ste 155 bodova  (31 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.281 bodova došli ste na 1.224.436 bodova.    pre 17 sati
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.224.401 bodova došli ste na 1.224.431 bodova.    pre 18 sati
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.386 bodova došli ste na 1.224.396 bodova.    pre 18 sati
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.346 bodova došli ste na 1.224.371 bodova.    pre 19 sati
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.341 bodova došli ste na 1.224.356 bodova.    pre 20 sati
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.306 bodova došli ste na 1.224.331 bodova.    pre 21 sati
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.281 bodova došli ste na 1.224.306 bodova.    pre 22 sati
Dobili ste 1 bod  (1 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.224.300 bodova došli ste na 1.224.301 bodova.    pre 22 sati
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.224.270 bodova došli ste na 1.224.300 bodova.    pre 22 sati
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.165 bodova došli ste na 1.224.220 bodova.    pre 24 sati
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.224.170 bodova došli ste na 1.224.200 bodova.    pre 24 sati
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.140 bodova došli ste na 1.224.165 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.115 bodova došli ste na 1.224.140 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.224.105 bodova došli ste na 1.224.135 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.224.088 bodova došli ste na 1.224.092 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.076 bodova došli ste na 1.224.091 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.061 bodova došli ste na 1.224.076 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.224.066 bodova došli ste na 1.224.071 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 70 bodova  (14 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.931 bodova došli ste na 1.224.001 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.223.989 bodova došli ste na 1.223.993 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 70 bodova  (14 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.857 bodova došli ste na 1.223.927 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.817 bodova došli ste na 1.223.872 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 140 bodova  (28 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.592 bodova došli ste na 1.223.732 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 115 bodova  (23 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.502 bodova došli ste na 1.223.617 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.223.582 bodova došli ste na 1.223.612 bodova.    pre 1 dan
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.223.527 bodova došli ste na 1.223.557 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 85 bodova  (17 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.387 bodova došli ste na 1.223.472 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.452 bodova došli ste na 1.223.462 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.432 bodova došli ste na 1.223.447 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.377 bodova došli ste na 1.223.412 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.223.377 bodova došli ste na 1.223.407 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.302 bodova došli ste na 1.223.342 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 110 bodova  (22 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.122 bodova došli ste na 1.223.232 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.223.197 bodova došli ste na 1.223.227 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.142 bodova došli ste na 1.223.172 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.223.137 bodova došli ste na 1.223.167 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.223.042 bodova došli ste na 1.223.102 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.223.012 bodova došli ste na 1.223.047 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 90 bodova  (3 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.222.767 bodova došli ste na 1.222.857 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 130 bodova  (26 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.697 bodova došli ste na 1.222.827 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.727 bodova došli ste na 1.222.777 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.222.630 bodova došli ste na 1.222.634 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 90 bodova  (3 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.222.543 bodova došli ste na 1.222.633 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 205 bodova  (41 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.273 bodova došli ste na 1.222.478 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.448 bodova došli ste na 1.222.463 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.433 bodova došli ste na 1.222.448 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.368 bodova došli ste na 1.222.408 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.358 bodova došli ste na 1.222.383 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.222.371 bodova došli ste na 1.222.375 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.269 bodova došli ste na 1.222.324 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 140 bodova  (28 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.044 bodova došli ste na 1.222.184 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.094 bodova došli ste na 1.222.139 bodova.    pre 2 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.089 bodova došli ste na 1.222.114 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.014 bodova došli ste na 1.222.064 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.222.024 bodova došli ste na 1.222.044 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.984 bodova došli ste na 1.222.014 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.954 bodova došli ste na 1.221.984 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.221.949 bodova došli ste na 1.221.979 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.924 bodova došli ste na 1.221.939 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 90 bodova  (18 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.759 bodova došli ste na 1.221.849 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.221.744 bodova došli ste na 1.221.804 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.739 bodova došli ste na 1.221.764 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.221.574 bodova došli ste na 1.221.634 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 235 bodova  (47 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.234 bodova došli ste na 1.221.469 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 120 bodova  (4 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.221.164 bodova došli ste na 1.221.284 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 95 bodova  (19 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.159 bodova došli ste na 1.221.254 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.221.134 bodova došli ste na 1.221.194 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.064 bodova došli ste na 1.221.129 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.221.019 bodova došli ste na 1.221.074 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.221.002 bodova došli ste na 1.221.006 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.940 bodova došli ste na 1.221.005 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.985 bodova došli ste na 1.220.995 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.945 bodova došli ste na 1.220.970 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.910 bodova došli ste na 1.220.940 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.900 bodova došli ste na 1.220.920 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.910 bodova došli ste na 1.220.915 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.795 bodova došli ste na 1.220.855 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.815 bodova došli ste na 1.220.835 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.220.740 bodova došli ste na 1.220.800 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.755 bodova došli ste na 1.220.765 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.755 bodova došli ste na 1.220.760 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.220.748 bodova došli ste na 1.220.752 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.716 bodova došli ste na 1.220.736 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.676 bodova došli ste na 1.220.706 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.220.661 bodova došli ste na 1.220.691 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.636 bodova došli ste na 1.220.656 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.636 bodova došli ste na 1.220.646 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.220.601 bodova došli ste na 1.220.631 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.566 bodova došli ste na 1.220.591 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.501 bodova došli ste na 1.220.546 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 3 bodova  (3 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.220.536 bodova došli ste na 1.220.539 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.503 bodova došli ste na 1.220.523 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.423 bodova došli ste na 1.220.473 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.453 bodova došli ste na 1.220.463 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 1 bod  (1 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.220.457 bodova došli ste na 1.220.458 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.452 bodova došli ste na 1.220.457 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 80 bodova  (16 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.297 bodova došli ste na 1.220.377 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 85 bodova  (17 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.207 bodova došli ste na 1.220.292 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 105 bodova  (21 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.220.082 bodova došli ste na 1.220.187 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 125 bodova  (25 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.937 bodova došli ste na 1.220.062 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.932 bodova došli ste na 1.219.997 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.219.917 bodova došli ste na 1.219.947 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.867 bodova došli ste na 1.219.917 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.219.822 bodova došli ste na 1.219.882 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.219.752 bodova došli ste na 1.219.812 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 75 bodova  (15 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.647 bodova došli ste na 1.219.722 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.219.710 bodova došli ste na 1.219.714 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.608 bodova došli ste na 1.219.663 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.643 bodova došli ste na 1.219.653 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.219.618 bodova došli ste na 1.219.648 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.543 bodova došli ste na 1.219.583 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.533 bodova došli ste na 1.219.558 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.508 bodova došli ste na 1.219.533 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.219.498 bodova došli ste na 1.219.528 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.219.408 bodova došli ste na 1.219.468 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.313 bodova došli ste na 1.219.378 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.219.248 bodova došli ste na 1.219.313 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.219.291 bodova došli ste na 1.219.295 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 165 bodova  (33 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.218.979 bodova došli ste na 1.219.144 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 10 bodova  (10 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 1.219.120 bodova došli ste na 1.219.130 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 3000 bodova  (1 x 3.000) jer ste osvojili drugo mesto na takmičenju  Sa 1.216.129 bodova došli ste na 1.219.129 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.216.124 bodova došli ste na 1.216.129 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.216.019 bodova došli ste na 1.216.074 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.216.064 bodova došli ste na 1.216.069 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.215.999 bodova došli ste na 1.216.034 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.215.994 bodova došli ste na 1.216.014 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.215.994 bodova došli ste na 1.216.004 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.215.874 bodova došli ste na 1.215.939 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.215.909 bodova došli ste na 1.215.924 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 1.215.794 bodova došli ste na 1.215.844 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 1.215.779 bodova došli ste na 1.215.839 bodova.    pre 6 dana
Sponzorirani linkovi