ale2975

Registrovana pre 9 meseca  |  Živi u Uruguay

Style Doctor (60.611 bodova)
trendMe pozicija: 76 
Level: 44

18

0

0

0
Kombinacije
489
Set views
43.157
Set likes
8.765
Set comments
2.342
Profile views
4.821
Kombinacije Artikli Moj izgled Kolekcije Grafika Community
Aktivnost Prijatelji Povijest bodovanja
progres do sledeće pozicije 73.65%
progres do sledećeg levela 84.63%

Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.596 bodova došli ste na 60.606 bodova.    pre 35 minuta
Dobili ste 110 bodova  (22 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.386 bodova došli ste na 60.496 bodova.    pre 20 sati
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.486 bodova došli ste na 60.491 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.441 bodova došli ste na 60.466 bodova.    pre 3 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.446 bodova došli ste na 60.456 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.446 bodova došli ste na 60.451 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.361 bodova došli ste na 60.406 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.366 bodova došli ste na 60.386 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.336 bodova došli ste na 60.361 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.311 bodova došli ste na 60.336 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.326 bodova došli ste na 60.331 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.271 bodova došli ste na 60.301 bodova.    pre 4 dana
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 60.271 bodova došli ste na 60.286 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 270 bodova  (9 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 59.771 bodova došli ste na 60.041 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.976 bodova došli ste na 59.996 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.936 bodova došli ste na 59.966 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.916 bodova došli ste na 59.941 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.890 bodova došli ste na 59.915 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 59.904 bodova došli ste na 59.908 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.902 bodova došli ste na 59.907 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 80 bodova  (16 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.747 bodova došli ste na 59.827 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.787 bodova došli ste na 59.807 bodova.    pre 5 dana
Izgubili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste izgubili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.802 bodova došli ste na 59.792 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 90 bodova  (18 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.637 bodova došli ste na 59.727 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 125 bodova  (25 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.477 bodova došli ste na 59.602 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.502 bodova došli ste na 59.552 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 6 bodova  (6 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 59.536 bodova došli ste na 59.542 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.536 bodova došli ste na 59.541 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.431 bodova došli ste na 59.486 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.426 bodova došli ste na 59.456 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 180 bodova  (6 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 59.121 bodova došli ste na 59.301 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.216 bodova došli ste na 59.246 bodova.    pre 5 dana
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.126 bodova došli ste na 59.186 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.066 bodova došli ste na 59.126 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.106 bodova došli ste na 59.116 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.016 bodova došli ste na 59.066 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 59.054 bodova došli ste na 59.058 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.992 bodova došli ste na 59.027 bodova.    pre 6 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 59.007 bodova došli ste na 59.017 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.977 bodova došli ste na 58.997 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.987 bodova došli ste na 58.992 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.922 bodova došli ste na 58.957 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.947 bodova došli ste na 58.952 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.932 bodova došli ste na 58.942 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.932 bodova došli ste na 58.937 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.857 bodova došli ste na 58.897 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 200 bodova  (1 x 200) because your set become 'Set of a day'.  Sa 58.692 bodova došli ste na 58.892 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.637 bodova došli ste na 58.667 bodova.    pre 7 dana
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.627 bodova došli ste na 58.647 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.637 bodova došli ste na 58.642 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.532 bodova došli ste na 58.587 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.527 bodova došli ste na 58.557 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.527 bodova došli ste na 58.542 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.462 bodova došli ste na 58.502 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.472 bodova došli ste na 58.487 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.357 bodova došli ste na 58.422 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 180 bodova  (6 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 58.080 bodova došli ste na 58.260 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 7 bodova  (1 x 7) jer vam kombinacija javno odobrena.  Sa 58.320 bodova došli ste na 58.327 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.165 bodova došli ste na 58.200 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.150 bodova došli ste na 58.175 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 70 bodova  (14 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.035 bodova došli ste na 58.105 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.065 bodova došli ste na 58.085 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 58.073 bodova došli ste na 58.077 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 58.071 bodova došli ste na 58.076 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 390 bodova  (78 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 57.296 bodova došli ste na 57.686 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 57.666 bodova došli ste na 57.676 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 105 bodova  (21 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 57.466 bodova došli ste na 57.571 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 360 bodova  (12 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 56.841 bodova došli ste na 57.201 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 50 bodova  (10 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 57.111 bodova došli ste na 57.161 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 57.081 bodova došli ste na 57.121 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 57.091 bodova došli ste na 57.106 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 57.036 bodova došli ste na 57.071 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 55 bodova  (11 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.961 bodova došli ste na 57.016 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 70 bodova  (14 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.876 bodova došli ste na 56.946 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.936 bodova došli ste na 56.941 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 70 bodova  (14 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.801 bodova došli ste na 56.871 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.851 bodova došli ste na 56.861 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.791 bodova došli ste na 56.826 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.766 bodova došli ste na 56.796 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 56.784 bodova došli ste na 56.788 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.762 bodova došli ste na 56.777 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.757 bodova došli ste na 56.767 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.647 bodova došli ste na 56.707 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.627 bodova došli ste na 56.667 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.607 bodova došli ste na 56.637 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 56.527 bodova došli ste na 56.587 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.527 bodova došli ste na 56.552 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 56.540 bodova došli ste na 56.544 bodova.    pre 1 sedam
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.518 bodova došli ste na 56.533 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.523 bodova došli ste na 56.528 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.518 bodova došli ste na 56.523 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.433 bodova došli ste na 56.478 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.468 bodova došli ste na 56.473 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.453 bodova došli ste na 56.463 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.433 bodova došli ste na 56.448 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.398 bodova došli ste na 56.423 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 200 bodova  (1 x 200) because your set become 'Set of a day'.  Sa 56.218 bodova došli ste na 56.418 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.103 bodova došli ste na 56.163 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.043 bodova došli ste na 56.103 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.093 bodova došli ste na 56.098 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.048 bodova došli ste na 56.073 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.013 bodova došli ste na 56.043 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 56.023 bodova došli ste na 56.033 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 20 bodova  (4 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.993 bodova došli ste na 56.013 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.923 bodova došli ste na 55.968 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 60 bodova  (2 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 55.873 bodova došli ste na 55.933 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 90 bodova  (18 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.728 bodova došli ste na 55.818 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.788 bodova došli ste na 55.803 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.683 bodova došli ste na 55.743 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.653 bodova došli ste na 55.698 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.568 bodova došli ste na 55.633 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 105 bodova  (21 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.423 bodova došli ste na 55.528 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 180 bodova  (6 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 55.186 bodova došli ste na 55.366 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 7 bodova  (1 x 7) jer vam kombinacija javno odobrena.  Sa 55.456 bodova došli ste na 55.463 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.271 bodova došli ste na 55.306 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 30 bodova  (6 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.246 bodova došli ste na 55.276 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.256 bodova došli ste na 55.266 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 55.254 bodova došli ste na 55.258 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.182 bodova došli ste na 55.222 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 40 bodova  (8 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.142 bodova došli ste na 55.182 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 35 bodova  (7 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.112 bodova došli ste na 55.147 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.137 bodova došli ste na 55.142 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.132 bodova došli ste na 55.137 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.117 bodova došli ste na 55.127 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.107 bodova došli ste na 55.117 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 7 bodova  (1 x 7) jer vam kombinacija javno odobrena.  Sa 55.105 bodova došli ste na 55.112 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 55.075 bodova došli ste na 55.105 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 15 bodova  (3 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.050 bodova došli ste na 55.065 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 55.045 bodova došli ste na 55.055 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.965 bodova došli ste na 55.010 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.990 bodova došli ste na 55.000 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.990 bodova došli ste na 54.995 bodova.    pre 2 nedelja
Izgubili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste izgubili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.890 bodova došli ste na 54.885 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 115 bodova  (23 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.770 bodova došli ste na 54.885 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 30 bodova  (1 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 54.850 bodova došli ste na 54.880 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.725 bodova došli ste na 54.790 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 65 bodova  (13 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.660 bodova došli ste na 54.725 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 70 bodova  (14 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.585 bodova došli ste na 54.655 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 4 bodova  (4 x 1) jer ste komentirali kombinaciju.  Sa 54.638 bodova došli ste na 54.642 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.631 bodova došli ste na 54.641 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 25 bodova  (5 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.591 bodova došli ste na 54.616 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 85 bodova  (17 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.446 bodova došli ste na 54.531 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 75 bodova  (15 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.381 bodova došli ste na 54.456 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 150 bodova  (5 x 30) jer vam je kombinacija javno odobrena za naslovnicu.  Sa 54.181 bodova došli ste na 54.331 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 45 bodova  (9 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.216 bodova došli ste na 54.261 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 85 bodova  (17 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.091 bodova došli ste na 54.176 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.056 bodova došli ste na 54.116 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 5 bodova  (1 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.106 bodova došli ste na 54.111 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 60 bodova  (12 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 53.991 bodova došli ste na 54.051 bodova.    pre 2 nedelja
Dobili ste 10 bodova  (2 x 5) jer ste dobili 'Sviđa mi se' za svoju kombinaciju.  Sa 54.031 bodova došli ste na 54.041 bodova.    pre 2 nedelja
Sponzorirani linkovi