Jungwon Paik

用户注册 3 年之前

Style Doctor (98.530 点数)
trendMe排名: 65 
等级: 49

114

0

0

0
服饰搭配
603
设置视图
181.310
设置喜欢
12.945
设置评论
4.746
Profie视图
23.705
服饰搭配 商品 时装图片 收藏 陈列用商品 社区
动作 好友 打分记录
到下个排名为止的进度 92.24%
到下个等级为止的进度 70.84%

获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 98.527 点数 现在的点数: 98.529 点数.    6 小时之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.523 点数 现在的点数: 98.528 点数.    12 小时之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.498 点数 现在的点数: 98.513 点数.    15 小时之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.503 点数 现在的点数: 98.508 点数.    15 小时之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.498 点数 现在的点数: 98.503 点数.    17 小时之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 98.495 点数 现在的点数: 98.497 点数.    17 小时之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.471 点数 现在的点数: 98.486 点数.    18 小时之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.456 点数 现在的点数: 98.471 点数.    19 小时之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.451 点数 现在的点数: 98.461 点数.    20 小时之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.421 点数 现在的点数: 98.441 点数.    21 小时之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.431 点数 现在的点数: 98.436 点数.    22 小时之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.416 点数 现在的点数: 98.426 点数.    23 小时之前
获得点数: 200 点数  (1 x 200) because your set become 'Set of a day'.  以前的点数: 98.221 点数 现在的点数: 98.421 点数.    23 小时之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.216 点数 现在的点数: 98.221 点数.    1 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.201 点数 现在的点数: 98.211 点数.    1 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.201 点数 现在的点数: 98.206 点数.    1 天之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 98.200 点数 现在的点数: 98.201 点数.    1 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.195 点数 现在的点数: 98.200 点数.    1 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.190 点数 现在的点数: 98.195 点数.    1 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.185 点数 现在的点数: 98.190 点数.    2 天之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.160 点数 现在的点数: 98.175 点数.    2 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.155 点数 现在的点数: 98.165 点数.    2 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.145 点数 现在的点数: 98.155 点数.    2 天之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 98.120 点数 现在的点数: 98.150 点数.    2 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.115 点数 现在的点数: 98.120 点数.    2 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.100 点数 现在的点数: 98.110 点数.    2 天之前
获得点数: 95 点数  (19 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.920 点数 现在的点数: 98.015 点数.    2 天之前
获得点数: 4 点数  (4 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 98.003 点数 现在的点数: 98.007 点数.    2 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 98.001 点数 现在的点数: 98.006 点数.    2 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.996 点数 现在的点数: 98.001 点数.    3 天之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.993 点数 现在的点数: 97.995 点数.    3 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.979 点数 现在的点数: 97.989 点数.    4 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.979 点数 现在的点数: 97.984 点数.    4 天之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 97.949 点数 现在的点数: 97.979 点数.    4 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.944 点数 现在的点数: 97.949 点数.    4 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.939 点数 现在的点数: 97.944 点数.    4 天之前
获得点数: 3 点数  (3 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.934 点数 现在的点数: 97.937 点数.    4 天之前
获得点数: 4 点数  (4 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.929 点数 现在的点数: 97.933 点数.    4 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.927 点数 现在的点数: 97.932 点数.    5 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.922 点数 现在的点数: 97.927 点数.    5 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.917 点数 现在的点数: 97.922 点数.    5 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.902 点数 现在的点数: 97.912 点数.    5 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.902 点数 现在的点数: 97.907 点数.    5 天之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.901 点数 现在的点数: 97.902 点数.    5 天之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.900 点数 现在的点数: 97.901 点数.    5 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.895 点数 现在的点数: 97.900 点数.    6 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.890 点数 现在的点数: 97.895 点数.    6 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.875 点数 现在的点数: 97.885 点数.    6 天之前
获得点数: 3 点数  (3 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.875 点数 现在的点数: 97.878 点数.    6 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.872 点数 现在的点数: 97.877 点数.    6 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.857 点数 现在的点数: 97.867 点数.    6 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.857 点数 现在的点数: 97.862 点数.    6 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.852 点数 现在的点数: 97.857 点数.    6 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.847 点数 现在的点数: 97.852 点数.    6 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.842 点数 现在的点数: 97.847 点数.    6 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.837 点数 现在的点数: 97.842 点数.    6 天之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 97.807 点数 现在的点数: 97.837 点数.    6 天之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.792 点数 现在的点数: 97.802 点数.    6 天之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.772 点数 现在的点数: 97.787 点数.    7 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.777 点数 现在的点数: 97.782 点数.    7 天之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.776 点数 现在的点数: 97.777 点数.    7 天之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.775 点数 现在的点数: 97.776 点数.    1 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.772 点数 现在的点数: 97.774 点数.    1 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.758 点数 现在的点数: 97.768 点数.    1 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.760 点数 现在的点数: 97.762 点数.    1 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.760 点数 现在的点数: 97.761 点数.    1 周之前
获得点数: 3 点数  (3 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.755 点数 现在的点数: 97.758 点数.    1 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.752 点数 现在的点数: 97.757 点数.    1 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.749 点数 现在的点数: 97.751 点数.    1 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.749 点数 现在的点数: 97.750 点数.    1 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.744 点数 现在的点数: 97.749 点数.    1 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.729 点数 现在的点数: 97.739 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.729 点数 现在的点数: 97.734 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.714 点数 现在的点数: 97.724 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.714 点数 现在的点数: 97.719 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.699 点数 现在的点数: 97.709 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.689 点数 现在的点数: 97.699 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.679 点数 现在的点数: 97.689 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.679 点数 现在的点数: 97.684 点数.    2 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.678 点数 现在的点数: 97.679 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.673 点数 现在的点数: 97.678 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.658 点数 现在的点数: 97.668 点数.    2 周之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.618 点数 现在的点数: 97.643 点数.    2 周之前
获得点数: 200 点数  (1 x 200) because your set become 'Set of a day'.  以前的点数: 97.438 点数 现在的点数: 97.638 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.433 点数 现在的点数: 97.438 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.428 点数 现在的点数: 97.433 点数.    2 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.425 点数 现在的点数: 97.427 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.411 点数 现在的点数: 97.421 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.401 点数 现在的点数: 97.411 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.391 点数 现在的点数: 97.401 点数.    2 周之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.371 点数 现在的点数: 97.386 点数.    2 周之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.356 点数 现在的点数: 97.371 点数.    2 周之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 97.336 点数 现在的点数: 97.366 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.331 点数 现在的点数: 97.336 点数.    2 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.330 点数 现在的点数: 97.331 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.325 点数 现在的点数: 97.330 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.320 点数 现在的点数: 97.325 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.305 点数 现在的点数: 97.315 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.295 点数 现在的点数: 97.305 点数.    2 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.287 点数 现在的点数: 97.289 点数.    2 周之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.273 点数 现在的点数: 97.288 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.278 点数 现在的点数: 97.283 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.273 点数 现在的点数: 97.278 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.258 点数 现在的点数: 97.268 点数.    2 周之前
获得点数: 3 点数  (3 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.258 点数 现在的点数: 97.261 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.255 点数 现在的点数: 97.260 点数.    2 周之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 97.225 点数 现在的点数: 97.255 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.220 点数 现在的点数: 97.225 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.215 点数 现在的点数: 97.220 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.210 点数 现在的点数: 97.215 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.205 点数 现在的点数: 97.210 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.200 点数 现在的点数: 97.205 点数.    2 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.197 点数 现在的点数: 97.199 点数.    2 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.197 点数 现在的点数: 97.198 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.192 点数 现在的点数: 97.197 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.187 点数 现在的点数: 97.192 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (5 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.178 点数 现在的点数: 97.183 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.177 点数 现在的点数: 97.182 点数.    2 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.176 点数 现在的点数: 97.177 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.171 点数 现在的点数: 97.176 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.166 点数 现在的点数: 97.171 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.161 点数 现在的点数: 97.166 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.156 点数 现在的点数: 97.161 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.151 点数 现在的点数: 97.156 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.146 点数 现在的点数: 97.151 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.141 点数 现在的点数: 97.146 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.136 点数 现在的点数: 97.141 点数.    2 周之前
获得点数: 3 点数  (3 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.131 点数 现在的点数: 97.134 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.128 点数 现在的点数: 97.133 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.113 点数 现在的点数: 97.123 点数.    2 周之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 97.088 点数 现在的点数: 97.118 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.083 点数 现在的点数: 97.088 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.078 点数 现在的点数: 97.083 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.073 点数 现在的点数: 97.078 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.068 点数 现在的点数: 97.073 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.063 点数 现在的点数: 97.068 点数.    2 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.060 点数 现在的点数: 97.062 点数.    2 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.060 点数 现在的点数: 97.061 点数.    2 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.055 点数 现在的点数: 97.060 点数.    2 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.040 点数 现在的点数: 97.050 点数.    3 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.040 点数 现在的点数: 97.045 点数.    3 周之前
获得点数: 3 点数  (3 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.035 点数 现在的点数: 97.038 点数.    3 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.036 点数 现在的点数: 97.037 点数.    3 周之前
获得点数: 1 点数  (1 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.035 点数 现在的点数: 97.036 点数.    3 周之前
获得点数: 2 点数  (2 x 1) 因为您评论了公开搭配  以前的点数: 97.032 点数 现在的点数: 97.034 点数.    3 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.028 点数 现在的点数: 97.033 点数.    3 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.023 点数 现在的点数: 97.028 点数.    3 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.018 点数 现在的点数: 97.023 点数.    3 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 97.013 点数 现在的点数: 97.018 点数.    3 周之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 96.998 点数 现在的点数: 97.008 点数.    3 周之前
赞助商链接