Sam

用户注册 10 个月之前  |  住所 United States

So thankful to be back on here!
3 个月之前
Style Scholar (23.683 点数)
trendMe排名: 189 
等级: 35

9

0

0

0
服饰搭配
192
设置视图
27.200
设置喜欢
3.209
设置评论
607
Profie视图
2.676
服饰搭配 商品 时装图片 收藏 陈列用商品 社区
动作 好友 打分记录
到下个排名为止的进度 77.87%
到下个等级为止的进度 53.01%

获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.668 点数 现在的点数: 23.678 点数.    5 天之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.668 点数 现在的点数: 23.673 点数.    3 周之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.663 点数 现在的点数: 23.668 点数.    1 个月之前
获得点数: 120 点数  (24 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.428 点数 现在的点数: 23.548 点数.    1 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.538 点数 现在的点数: 23.543 点数.    1 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.503 点数 现在的点数: 23.523 点数.    1 个月之前
获得点数: 40 点数  (8 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.443 点数 现在的点数: 23.483 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.473 点数 现在的点数: 23.478 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.468 点数 现在的点数: 23.473 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.463 点数 现在的点数: 23.468 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.458 点数 现在的点数: 23.463 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.453 点数 现在的点数: 23.458 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.448 点数 现在的点数: 23.453 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.443 点数 现在的点数: 23.448 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.438 点数 现在的点数: 23.443 点数.    2 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.423 点数 现在的点数: 23.433 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.423 点数 现在的点数: 23.428 点数.    2 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 23.393 点数 现在的点数: 23.423 点数.    2 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.378 点数 现在的点数: 23.388 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.378 点数 现在的点数: 23.383 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.373 点数 现在的点数: 23.378 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.368 点数 现在的点数: 23.373 点数.    2 个月之前
获得点数: 30 点数  (6 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.313 点数 现在的点数: 23.343 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.333 点数 现在的点数: 23.338 点数.    2 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.318 点数 现在的点数: 23.328 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.318 点数 现在的点数: 23.323 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.313 点数 现在的点数: 23.318 点数.    2 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.278 点数 现在的点数: 23.298 点数.    2 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 23.263 点数 现在的点数: 23.293 点数.    2 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.258 点数 现在的点数: 23.263 点数.    3 个月之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.213 点数 现在的点数: 23.238 点数.    3 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.228 点数 现在的点数: 23.233 点数.    3 个月之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 23.183 点数 现在的点数: 23.208 点数.    3 个月之前
获得点数: 150 点数  (5 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 22.933 点数 现在的点数: 23.083 点数.    3 个月之前
获得点数: 30 点数  (6 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.998 点数 现在的点数: 23.028 点数.    3 个月之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.978 点数 现在的点数: 23.003 点数.    3 个月之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.953 点数 现在的点数: 22.978 点数.    3 个月之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.928 点数 现在的点数: 22.953 点数.    3 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.943 点数 现在的点数: 22.948 点数.    4 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.938 点数 现在的点数: 22.943 点数.    4 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.933 点数 现在的点数: 22.938 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.928 点数 现在的点数: 22.933 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.923 点数 现在的点数: 22.928 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.918 点数 现在的点数: 22.923 点数.    5 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 22.888 点数 现在的点数: 22.918 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.883 点数 现在的点数: 22.888 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.878 点数 现在的点数: 22.883 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.873 点数 现在的点数: 22.878 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.868 点数 现在的点数: 22.873 点数.    5 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.863 点数 现在的点数: 22.868 点数.    6 个月之前
获得点数: 35 点数  (7 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.798 点数 现在的点数: 22.833 点数.    6 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.823 点数 现在的点数: 22.828 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.818 点数 现在的点数: 22.823 点数.    7 个月之前
获得点数: 305 点数  (61 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.213 点数 现在的点数: 22.518 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.508 点数 现在的点数: 22.513 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.503 点数 现在的点数: 22.508 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.498 点数 现在的点数: 22.503 点数.    7 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.463 点数 现在的点数: 22.483 点数.    7 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.463 点数 现在的点数: 22.473 点数.    7 个月之前
获得点数: 30 点数  (6 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.413 点数 现在的点数: 22.443 点数.    7 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.423 点数 现在的点数: 22.433 点数.    7 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.413 点数 现在的点数: 22.423 点数.    7 个月之前
获得点数: 200 点数  (1 x 200) because your set become 'Set of a day'.  以前的点数: 22.218 点数 现在的点数: 22.418 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.213 点数 现在的点数: 22.218 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.208 点数 现在的点数: 22.213 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.203 点数 现在的点数: 22.208 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.198 点数 现在的点数: 22.203 点数.    7 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.173 点数 现在的点数: 22.188 点数.    7 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 22.153 点数 现在的点数: 22.183 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.148 点数 现在的点数: 22.153 点数.    7 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.133 点数 现在的点数: 22.143 点数.    7 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.123 点数 现在的点数: 22.133 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.123 点数 现在的点数: 22.128 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.118 点数 现在的点数: 22.123 点数.    7 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.083 点数 现在的点数: 22.103 点数.    7 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.083 点数 现在的点数: 22.093 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.083 点数 现在的点数: 22.088 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.078 点数 现在的点数: 22.083 点数.    7 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.063 点数 现在的点数: 22.073 点数.    7 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.063 点数 现在的点数: 22.068 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.058 点数 现在的点数: 22.063 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.053 点数 现在的点数: 22.058 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.048 点数 现在的点数: 22.053 点数.    8 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 22.018 点数 现在的点数: 22.048 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.013 点数 现在的点数: 22.018 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.008 点数 现在的点数: 22.013 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 22.003 点数 现在的点数: 22.008 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.998 点数 现在的点数: 22.003 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.993 点数 现在的点数: 21.998 点数.    8 个月之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.948 点数 现在的点数: 21.973 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.953 点数 现在的点数: 21.963 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.953 点数 现在的点数: 21.958 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.948 点数 现在的点数: 21.953 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.943 点数 现在的点数: 21.948 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.928 点数 现在的点数: 21.938 点数.    8 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 21.903 点数 现在的点数: 21.933 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.878 点数 现在的点数: 21.893 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.883 点数 现在的点数: 21.888 点数.    8 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.848 点数 现在的点数: 21.868 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.858 点数 现在的点数: 21.863 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.853 点数 现在的点数: 21.858 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.828 点数 现在的点数: 21.843 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.813 点数 现在的点数: 21.828 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.818 点数 现在的点数: 21.823 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.803 点数 现在的点数: 21.813 点数.    8 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.773 点数 现在的点数: 21.793 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.763 点数 现在的点数: 21.778 点数.    8 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.738 点数 现在的点数: 21.758 点数.    8 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 21.723 点数 现在的点数: 21.753 点数.    8 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 21.693 点数 现在的点数: 21.723 点数.    8 个月之前
获得点数: 25 点数  (5 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.648 点数 现在的点数: 21.673 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.653 点数 现在的点数: 21.663 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.653 点数 现在的点数: 21.658 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.648 点数 现在的点数: 21.653 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.643 点数 现在的点数: 21.648 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.638 点数 现在的点数: 21.643 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.613 点数 现在的点数: 21.628 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.618 点数 现在的点数: 21.623 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.603 点数 现在的点数: 21.613 点数.    8 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.573 点数 现在的点数: 21.593 点数.    8 个月之前
获得点数: 20 点数  (4 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.553 点数 现在的点数: 21.573 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.543 点数 现在的点数: 21.558 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.548 点数 现在的点数: 21.553 点数.    8 个月之前
获得点数: 30 点数  (6 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.493 点数 现在的点数: 21.523 点数.    8 个月之前
获得点数: 90 点数  (3 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 21.368 点数 现在的点数: 21.458 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.423 点数 现在的点数: 21.428 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.398 点数 现在的点数: 21.413 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.393 点数 现在的点数: 21.403 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.383 点数 现在的点数: 21.393 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.373 点数 现在的点数: 21.383 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.353 点数 现在的点数: 21.368 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.358 点数 现在的点数: 21.363 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.353 点数 现在的点数: 21.358 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.348 点数 现在的点数: 21.353 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.343 点数 现在的点数: 21.348 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.338 点数 现在的点数: 21.343 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.333 点数 现在的点数: 21.338 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.328 点数 现在的点数: 21.333 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.323 点数 现在的点数: 21.328 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.318 点数 现在的点数: 21.323 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.313 点数 现在的点数: 21.318 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.288 点数 现在的点数: 21.303 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.273 点数 现在的点数: 21.288 点数.    8 个月之前
获得点数: 30 点数  (1 x 30) 因为搭配被承认头页展示  以前的点数: 21.253 点数 现在的点数: 21.283 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.238 点数 现在的点数: 21.248 点数.    8 个月之前
获得点数: 40 点数  (8 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.168 点数 现在的点数: 21.208 点数.    8 个月之前
获得点数: 15 点数  (3 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.178 点数 现在的点数: 21.193 点数.    8 个月之前
获得点数: 10 点数  (2 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.173 点数 现在的点数: 21.183 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.173 点数 现在的点数: 21.178 点数.    8 个月之前
获得点数: 5 点数  (1 x 5) 因为搭配被“Like”了  以前的点数: 21.168 点数 现在的点数: 21.173 点数.    8 个月之前
赞助商链接