Proljeće/Ljeto 2012   von  Nastja hinzugefügt:vor 6 jahrevor

Fantasy Na putu zaborava

Na putu zaborava

vor 6 jahrevor (15 ♥)

Sommer Davno napisane pjesme

Davno napisane pjesme

vor 6 jahrevor (18 ♥)

Sommer Sretni dani

Sretni dani

vor 6 jahrevor (16 ♥)

Liebe Pjesme o ljetnim snovima

Pjesme o ljetnim snovima

vor 6 jahrevor (16 ♥)

Liebe Sreća u bojama strasti

Sreća u bojama strasti

vor 6 jahrevor (15 ♥)

Liebe Mirisi prošlih ljeta

Mirisi prošlih ljeta

vor 6 jahrevor (13 ♥)

First Date Tirkiz ljubavi

Tirkiz ljubavi

vor 6 jahrevor (13 ♥)

Girls Night Out ludilo

ludilo

vor 6 jahrevor (15 ♥)

Sommer Valovi ljepote

Valovi ljepote

vor 6 jahrevor (15 ♥)

Sommer tako simple

tako simple

vor 6 jahrevor (6 ♥)

Girls Night Out Na putu sreće

Na putu sreće

vor 6 jahrevor (7 ♥)

Sommer Ljetna večer

Ljetna večer

vor 6 jahrevor (10 ♥)

Stadt Gradska popodneva

Gradska popodneva

vor 6 jahrevor (17 ♥)

Girls Night Out My magical moment

My magical moment

vor 6 jahrevor (17 ♥)

Frühling Kao najljepše rijeke

Kao najljepše rijeke

vor 6 jahrevor (20 ♥)

Arbeit Na krilima posla

Na krilima posla

vor 6 jahrevor (18 ♥)

Sommer Valovi uspomena

Valovi uspomena

vor 6 jahrevor (16 ♥)

Frühling Ljepote prošlosti

Ljepote prošlosti

vor 6 jahrevor (18 ♥)

Sommer Morske strasti

Morske strasti

vor 6 jahrevor (18 ♥)

Alltäglich Misli o sreći

Misli o sreći

vor 6 jahrevor (16 ♥)

Marketing

Marketing